Vitajte na stránkach Odborového zväzu Justície v SR

Odborový zväz Justície  je dobrovoľným politicky, ekonomicky a organizačne nezávislým združením. Základným poslaním odborového zväzu je chrániť, obhajovať a presadzovať zamestnanecké práva, primerané pracovné a zdravotné podmienky, upevnenie sociálnych   istôt, spravodlivá odmena za vykonanú prácu tak, aby umožnovala dôstojnú životnú úroveň a ďalšie záujmy a potreby odborárov. Zväz združuje najmä zamestnancov súdov, ministerstva spravodlivosti a nimi riadených organizácií, sudcov a zamestnancov odborného aparátu odborového zväzu. Odborový zväz vedie s vládou a ústrednými orgánmi rokovania na ochranu práv a záujmov členov a za tým účelom uzatvára s nimi dohody.

 

 

IMG_0919O Z N A M !!!

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne výhod pre členov OZJustície,  kontaktujte fa. Dalian s.r.o. na  telefónnych číslach:  0948 881 188, 0905 881 177, 0908 622 860, 0903 673 222, prípadne na adrese: Dalian s.r.o Slovenská 39 080 01 Prešov. e-mail: justicia@dalian.sk